Phone Number
No phone provided.

Address
เชียงใหม่

บ้านเชียงใหม่มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับงบประมาณและความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยทั่วไปแล้ว บ้านเชียงใหม่มักมีหลังคาทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้องดินเผาหรือกระเบื้องลอนคู่ ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือไม้ ตกแต่งด้วยไม้ฉลุหรือไม้แกะสลักลวดลายล้านนา

บ้านเชียงใหม่บางหลังมีการออกแบบที่ทันสมัย ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและสากล บ้านเชียงใหม่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือชานเมือง ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบ้านเชียงใหม่

 • บ้านเดี่ยว เป็นรูปแบบบ้านที่นิยมมากที่สุดในเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น แยกเป็นหลังๆ ตั้งอยู่บนที่ดินส่วนตัว เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่

   

 • ทาวน์เฮ้าส์ เป็นรูปแบบบ้านที่ได้รับความนิยมรองลงมาในเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นบ้านสองชั้น ติดกันหลายหลัง ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงเดียวกัน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือคนโสด
   
 • คอนโดมิเนียม เป็นรูปแบบบ้านที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายและประหยัดเวลา ตั้งอยู่ในเขตเมือง ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

   

 • บ้านพักตากอากาศ เป็นรูปแบบบ้านที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ริมทะเล ภูเขา หรือป่าเขา

   

ราคาบ้านเชียงใหม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง ขนาดบ้าน วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เป็นต้น โดยราคาบ้านเชียงใหม่เริ่มต้นที่ประมาณ 1 ล้านบาทขึ้นไป